Πως βγάζω το φιλμ από τη κασέτα του CR;

Πως βγάζω το φιλμ από τη κασέτα του CR;

8 June, 2016

  1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τον εικονιζόμενο εξολκέα (σας παραδόθηκε κατά την εγκατάσταση, εάν δεν τον έχετε επικοινωνείστε με την εταιρία προκειμένου να παραγγείλετε καινούριο)step1
  2. Τοποθετείστε τον στο χείλος της κασέτας (σημειώνεται με ένα κόκκινο βέλος)step2
  3. Τραβήξτε τον εξολκέα προς τα κάτω, μέχρι να κλειδώσει πάνω στη κασέτα (θα πρέπει να δείτε το χείλος της κασέτας να ανοίγει και να παραμένει ανοιχτό)
  4. Γυρίστε τη κασέτα ανάποδα και βρείτε τον μοχλό που σημειώνεται παρακάτω. Χρησιμοποιώντας το δάχτυλό σας, τραβήξτε τον μοχλό προς τα πάνω, ώστε να εμφανιστεί το φιλμ step4 step5
  5. Γυρίστε και πάλι τη κασέτα και αφαιρέστε προσεχτικά το φιλμ, αποφεύγοντας να το πιάσετε από τη λευκή επιφάνεια step6 step7